மானிப்பாய் ஸ்ரீ ஆனந்தன் வைரவர் ஆலயம்.
Manipay Sri Ananthan Vairavar Aalayam.
அனைத்து ஆனந்தன் வைரவர் அடியவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துகிறேன் மானிப்பாய் ஸ்ரீ ஆனந்தன் வைரவர் ஆலயத்தின் முழுபதிப்பு உரிமையும் கொண்ட ஒரே ஒரு இணையதளம் www.sriananthanvairavar.blogspot.com. மட்டும்
இவ் இணையத்தளத்தை பார்ப்பதோடு உங்கள் உறவுகளுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள்

அறிவித்தல்புதியது

(26-04-2021) திங்கள்கிழமை சித்திரைக்கதை படிப்பும் அதனைத்தொடர்ந்து (27-04-2021) செய்வாய்க்கிழமை முதலாம் திருவிழா ஆரம்பமாகின்றது.
(08-05-2021)  சனிக்கிழமை  ஆனந்தன் வைரவர் ஆலய வருடாந்த அலங்காரத்திருவிழா நிறைவுபெறும்.

உங்கள் கருத்து.....